Čo sa stane, keď si neprevezmete zaslaný tovar

Plánujete, že si objednáte tovar na dobierku s tým, že si to ešte necháte prejsť hlavou a keď sa rozhodnete, že ho vlastne nechcete, tak si ho jednoducho nevyzdvihnete?

V TOM PRÍPADE DÁVAJTE DOBRÝ POZOR!

Najskôr si povieme, čo si o tom myslí zákon:

Citujme § 2118 zákona č. 89/2012 Zb. :
ZÁVÄZKY Z PRÁVNYCH ROKOVANÍ

Povinnosti kupujúceho
§ 2118
"Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a vec prevezme."

Neprevzatím zásielky by ste vyššie zmienený zákon porušili!

Od nášho e-shopu aj od zvoleného dopravcu obdržíte informácie o odovzdaní tovaru dopravcovi a následne o tom, že si ho môžete na odbernom mieste vyzdvihnúť. Nehľadiac na to, že Vám v emaile príde odkaz na priame sledovanie pohybu zásielky. Budete tak vedieť o každom pohybe zásielky.

Napriek tomu, že je to Vaša zákonná povinnosť, zásielku ste si nevyzdvihol/a

Teraz sú 2 možnosti, ako toto vyriešiť:


1. O objednávku máte záujem:

Tovar Vám znova zašleme. Iba ale s platbou vopred (bankový prevod, platba kartou či iná online platba). Cena objednávky bude navýšená o primeranú kompenzáciu za nevyzdvihnutú zásielku.

2. O objednávku nemáte záujem:

Tu je situácia trochu komplikovanejšia. To, že zásielku neprevezmete, neznamená, že ste ju stornovali alebo že ste odstúpili od kúpnej zmluvy. Znamená to len to, že ste kúpnu zmluvu hrubo porušili, podľa § 2118 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (nový).

Odoslaním objednávky a jej následným prijatím a potvrdením naším e-shopom vznikla platná kúpna zmluva v plnom rozsahu účinná podľa našich obchodných podmienok, ktoré ste odsúhlasili v poslednom kroku pred odoslaním objednávky, a podľa aktuálne platných zákonov Slovenskej republiky.

Z Vašej strany náš e-shop nezaznamenal akúkoľvek žiadosť o zmenu či stornovanie objednávky - a to ani do doby expedície našim obchodom a ani následne do doby najneskoršieho vyzdvihnutia na Vami zvolenom výdajnom mieste.

Podľa zákona má náš e-shop právo na kompenzáciu vynaloženého poštovného a balného od kupujúceho, teda od Vás. Táto kompenzácia je právne vymáhateľná, pretože ste nevyzdvihnutím tovaru porušil/a kúpnu zmluvu.

Preto Vás požiadame, aby ste vykonali platbu kompenzácie s poskytnutými platobnými údajmi v čo najbližšej dobe - vyhnete sa tak komplikáciám.

Pokiaľ nezaplatíte kompenzáciu alebo si nenecháte tovar zaslať znova, nastane nasledujúce:

Aktuálne platné zákony Českej republiky dávajú obchodom možnosť sa efektívne brániť proti nezodpovedným zákazníkom, ktorí zásielku na dobierku neprevezmú.

Keďže ste porušili platnú zmluvu, možno toto riešiť nasledujúcimi tromi spôsobmi:
1. Postúpenie pohľadávky našej agentúre špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok od dlžníkov.
2. Súdnou cestou.
3. Zaplatenie nášmu obchodu kompenzáciu poštovného.

Body 1 aj 2 sú síce zdĺhavé, pre Vás finančne veľmi nevýhodné, ale pre nás veľmi efektívne. (Nebol/a by ste prvý ani posledný.)

Bod 3 je pre Vás cesta najprijateľnejšia a najlacnejšia.

Po tom, čo sa nám nevyzdvihnutý tovar vráti, Vám zašleme email, rekapitulujúci všetky body uvedené v tomto článku. V tej chvíli proti Vám nebude zahájené žiadne konanie na vymáhanie pohľadávky. Pevne veríme vo Vašu čestnosť a zodpovednosť a to, že kompenzáciu poštovného uhradíte.

Veríme, že máte plné právo vedieť, aké dôsledky môže mať neplnenie uzavretej zmluvy, hoci je to zmluva kúpna, uzavretá s internetovým obchodom.

Pokiaľ si myslíte, že sa Vás "iba snažíme zastrašiť" alebo "že keď ste si dobierku nevyzdvihol/a už veľakrát a nikto s tým nemal problém", vedzte že tomu tak nie je.

Napríklad dTest (slovenský spotrebiteľský mesačník, ktorý sa zameriava na testovanie výrobkov a služieb, a zároveň tiež poskytuje poradenstvo a rady v oblasti práva spotrebiteľov a práv predajcov, informuje o nových zákonoch, varuje pred nekalými praktikami predávajúcich a klamlivou reklamou, poskytuje rady pri reklamáciách a pod. .) hovorí toto:

„Tým, že zákazník odmietne balík prevziať, nezačína automaticky plynúť lehota na odstúpenie od zmluvy,“ vysvetľuje vedúci právneho oddelenia dTestu Lukáš Zelený. "Zákazník teda bude musieť zaplatiť. Má ale ešte stále možnosť od zmluvy odstúpiť. Zmluvnú pokutu a úroky z omeškania alebo kompenzáciu poštovného však bude musieť zaplatiť v každom prípade, táto povinnosť sa odstúpením od zmluvy neruší."

My od Vás žiadnu pokutu ani úroky z omeškania požadovať nebudeme. Iba kompenzáciu dopravného.

Len pre zaujímavosť:

Uvedomte si, že nevyzdvihnutím zásielky by ste nám navyše zvýšili náklady tým, že zásielku musíme rozbaliť, tovar starostlivo skontrolovať, znovu nepoužiteľné obalové materiály musíme zlikvidovať, zaistiť spätnú logistiku tovaru do skladov a plno inej práce.


Takéto náklady stoja giganty medzi českými internetovými obchodmi neuveriteľné milióny korún mesačne - a malé internetové obchody (alebo začínajúce obchody) to často aj zlikviduje .

Že ste to nevedeli? Väčšina ľudí to nevie. Ale nabudúce, prosíme, premýšľajte nad tým, až aké dopady takéto Vaše konanie môže mať.

Preto Vás žiadame, nech zodpovedne splníte Vaše záväzky a tovar si vyzdvihnete - alebo ak nie, vykonáte platbu za kompenzáciu poštovného.

Náš e-shop svoju časť kúpnej zmluvy dodržal - Vy by ste ju nevyzdvihnutím tovaru porušili. Preto nie je žiadny dôvod, aby z Vašich chýb bol tratný náš e-shop.

Veríme, že sme vám danú problematiku dostatočne vysvetlili.

Pokiaľ stále niečomu nerozumiete alebo potrebujete poradiť či pomôcť s uskutočnením platby, neváhajte nás kontaktovať.

Vopred ďakujeme za Vašu férovosť.

Späť na blog